ΠΜΣ «Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ "ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μεταπτυχιακών σπουδών στο Γενικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο

Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής - Advanced Control Systems and Robotics

για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 πατήστε  εδώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη της θέσης πατήστε εδώ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Κ. Α. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

Η παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του κ. Α. Σταθόπουλου...

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑ. Τ. Χ. ΔΡΟΣΟΥ

Η παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της κα. Τ. Χ. Δρόσου...

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 πατήστε εδώ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 έχει οριστεί η 27η Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00.

Οι εξετάσεις αξιολόγησης και οι συνεντεύξεις των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ "ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μεταπτυχιακών σπουδών στο Γενικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο

Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής - Advanced Control Systems and Robotics

για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 πατήστε  εδώ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 πατήστε εδώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Για το Πρόγραμμα Εξετάσεων του Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 πατήστε εδώ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 πατήστε εδώ.